Diamant en de 4 C’s Carat Clarity Colour Cut

27 juni 2018

Diamant en de 4 C’s Carat Clarity Colour Cut

Diamanten hebben in beginsel verschillende kenmerken. Men zou dus kunnen veronderstellen, in een vluchtig onderzoek van twee diamanten van dezelfde grootte, dat beide dezelfde waard hebben. Dit is echter niet helemaal waar, want al bij het kleinste verschil kunnen dit de schoonheid en de waarde van een diamant doen veranderen.

De bekendste criteria voor het classificeren van een diamant in termen van kwaliteit en waarde zijn de zogenaamde four C’s: Dit zijn de Carat (karaat), Clarity (zuiverheid) , Colour (kleur) en Cut (maaksel).

 

Carat (karaat) diamant

Diamant karaat is de eenheid waarin het gewicht van een diamant wordt bepaald. Een karaat weegt 0,2 gram en is gelijk aan 100 punten – dus weegt een 0,5 karaats diamant 0,1 gram en is gelijk aan 50 punten.

Het is belangrijk om te weten dat het karaat alleen het gewicht aangeeft, maar niet de grootte van de diamant. Daarom is een diamant met twee karaat niet twee keer zo groot als een één karaat, hoewel hij twee keer zo zwaar weegt. Verder zijn er 2 andere factoren die de grootte van een diamant bepalen:

1.De afmetingen van de diamant in millimeters.

2.De kwaliteit van de slijpvorm en de verhoudingen van de diamant

Als de diamant in een sieraad wordt gedragen, is vooral een optimale slijpvorm van de bovenste helft van de diamant doorslaggevend voor zijn uiterlijk, omdat het onderste deel van de steen meestal verborgen is in de ringzetting. Dit komt omdat een optimale slijpvorm de lichtreflectie in de steen verhoogt en de steen er zo groter laat uitzien.

Bovendien moeten verhoudingen worden overwogen bij het slijpen van een diamant. Twee verschillende stenen kunnen verschillend van grootte zijn, zelfs met dezelfde karaat vanwege de verhoudingen, als een groot deel van het gewicht zich in het onderste, niet zichtbare deel van het juweel bevindt.

 

Clarity (zuiverheid)

Clarity verwijst naar de reinheid van een diamant. Er zijn zelden diamanten die “foutloos” zijn, dat heet absoluut loepzuiver, zelfs bij een tienvoudige vergroting. De meeste diamanten bevatten kleine oneffenheden, zogenaamde insluitsels, die de reinheid beïnvloeden. Onder insluitsels worden ingesloten minerale, scheurtjes of andere oneffenheden verstaan, die ervoor zorgen dat er minder licht door de diamant dringt en zodoende de gewenste glans verminderen. Hoe minder insluitsels een diamant heeft, des te waardevoller en zuiverder deze is.

Een zuiverheidsgraad van diamanten is gebaseerd op een algemeen internationaal geldend schema. De zuiverheid van de diamanten gradatie, loopt van de beste gradatie IF (loepzuiver) tot P3 (duidelijk met het blote oog herkenbare insluitsels):

Diamanten met de reinheid P1 tot P3 hebben insluitsels die ook zichtbaar zijn met het blote oog. Ze beschrijven de fases van Piqué 1 tot Piqué 3 waarbij de insluitsels oplopen van duidelijk naar grove insluitsels.

Bij de vier andere zuiverheidsgraden van diamanten zijn de insluitsels in de steen slechts te zien bij een tienvoudige vergroting. De hoogste en beste zuiverheidsgraad is FL/ IF. Een diamant van deze zuiverheid is absoluut loepzuiver (flawless en internally flawless) en heeft geen insluitsels.

De daaropvolgende beste zuiverheid niveaus zijn VVS (zeer, zeer kleine insluitsels en VS (zeer kleine insluitsels), wat betekent dat de diamanten zeer zeer kleine tot zeer kleine insluitsels bevatten.

De laatste stap van diamant en de 4 C’s Carat Clarity Colour Cutis de zuiverheid van diamanten met tienvoudige vergroting is SI (kleine insluitsels). Diamanten van deze zuiverheid hebben kleine insluitsels in de steen.

 

Colour (kleur)

De Colour classificeert de kleur van een diamant. Diamanten zijn beschikbaar in alle kleuren, met de meest voorkomende in geelachtige tinten. Deze diamanten worden niet beoordeeld tezamen met de kleurloze diamanten, omdat hun geelachtige kleur niet intens genoeg is om ze absoluut gele diamanten te noemen. Kortom, bij het evalueren van de kleur, hoe kleurlozer de diamant, des te waardevoller! Dit omdat bij een absoluut kleurloze diamant, wit licht moeiteloos de steen binnendringt en reflecteert in alle kleuren van de regenboog.

Diamanten in volle kleuren (groen, rood, blauw, paars, bruin, geel en zwart) worden Fancy Diamonds genoemd. Deze diamanten hebben hun eigen gradaties en kunnen zodoende afhankelijk van kleurtoon en intensiteit nog waardevoller en duurder zijn dan puur witte diamanten. Fancy diamanten ontstaan door onzuiverheden in de diamant of door het ontstaan van ongelijkmatige druk. Statistisch gezien is van de 100.000 diamanten slechts gemiddeld 1 een Fancy Diamond.

 

Cut (maaksel)

Hieronder wordt verstaan het maaksel van de steen. De vorm waarin de steen geslepen wordt is een onderdeel hiervan. Het maaksel heeft betrekking op de kwaliteit van het slijpen en de verhoudingen van de slijpvorm. De essentie ligt in de juiste “verhoudingen” en de “verfijning” van de geslepen steen. Onder de verhoudingen wordt verstaan de hoogte van de kroon, de kroonhoek, de diepte van de paviljoen zijde, de tafelspiegeling en de verhouding van de rondist ten opzichte van de totale diepte van de steen.

Onder de verfijning wordt verstaan de precieze afwerking van het totale maaksel. Hoe regelmatig is de rondist, is de kollet zwaar of licht, zijn er symmetrieverschillen tussen kroon en paviljoen zijde, sluiten de facetten recht op elkaar aan, ligt de kollet exact in het midden of ligt de tafel decentraal?

Al deze zaken zijn direct van invloed op het spel van het licht in de steen. Het maaksel is mensenwerk, in tegenstelling tot de zuiverheid, kleur en ten dele het gewicht. Het is dan ook een grote prijsbepalende factor in de vier C’s: een steen met een mooi rond gewicht, loepzuiver en de hoogste kleur in een briljante slijpvorm kan een topsteen lijken, maar als de steen te diep geslepen is (spijker) of te ondiep (visoog) dan is het lichtspel in de steen dood en heeft de steen een geringere waarde.

Kortom, het maaksel is van groot belang omdat het uiteindelijk het belangrijkste in de steen tot uiting laat komen: de schittering en het kleurenspel in volle glorie.

 

De slijpgradaties bij diamanten

De schittering van een diamant wordt bepaald door de zogenaamde afwerking en door de volgende slijpgradaties bepaald:

Excellent = Ideal
Wanneer een schittering vrij is van oneffenheden wordt dit een perfecte schittering genoemd. De beste verhoudingen en symmetrie, al het licht dat de diamant binnenkomt, komt volledig tot uiting.

Very good

Zeer goede schittering met geen tot nauwelijks zichtbare uiterlijke oneffenheden, zeer goede verhoudingen en symmetrie.

Good
Goede schittering met een aantal externe oneffenheden, verhoudingen vertonen lichte afwijkingen, facetten hebben goede symmetrie.

Medium
Iets verminderde schittering, enkele grote uiterlijke oneffenheden, proporties en symmetrie tonen afwijkingen.

Deze gradaties worden altijd aangegeven in een certificaat en zijn dus zeer belangrijk om op te zoeken. Hiermee weet je dus eigenlijk al of een steen schittert, oftewel ‘vuur’ heeft.