Diamant certificaat

28 juni 2018

Diamant certificaat

Als men zich bezighoudt met de kwaliteitsbepaling en waardebepaling van diamanten, dan krijg je te maken met de 4 C’s. Deze zijn het maaksel (Cut), de zuiverheid (Clarity), karaat (Carat) en de kleur (Colour). Soms is ook sprake van een vijfde C voor certificaat.

In feite is het certificaat de beslissende maatstaf bij de aankoop van een diamant, omdat het dient als een garantie waarin de informatie die door de handelaar wordt verstrekt over de kwaliteit van de edelsteen, correct is.

In het certificaat zijn alle belangrijke kenmerken van een diamant opgenomen. De vorm, afmeting, karaat, de kleur, de mate van zuiverheid en de slijpvorm zijn eigenschappen en kenmerken die een geslepen diamant maakt tot wat het is. Daarnaast geeft het certificaat informatie over de fluorescentie van de edelsteen of andere speciale kenmerken.

Het certificaat van de diamant – gerenommeerde testinstituten

Men zou alleen diamanten moeten kopen die zijn gecertificeerd door een gerenommeerd erkend en onafhankelijk instituut. GIA-certificaten (Gemological Institute of America) http://gia.edu genieten de hoogste internationale erkenning. De IGI (International Gemological Institute) http://igi.org/home/index en de HRD (Hoge Raad voor Diamant) http://hrdantwerp.com/nlhebben ook een hoge erkenning in de internationale diamantenhandel en zijn eveneens zeer betrouwbaar. Deze drie instituten worden gekenmerkt door hun zeer strikte beoordeling.

Lasergravure als garantie

Een zekerheid dat de diamant en het certificaat echt bij elkaar horen is een lasergravure met het certificaatnummer op de rondist van de edelsteen. Hieronder kunt u een GIA expertise zien van een diamant van hoge kwaliteit.

 

 

Diamanten bij DIAMONTO

Elke diamant die u bij DIAMONTO koopt, wordt geleverd met een certificaat van de onafhankelijke instituten GIA, HRD of IGI.

U kunt dus zeker zijn van de kwaliteit die wij beloven!