Diamanten als belegging – de vraag stijgt

17 juli 2019

Diamanten als belegging – de vraag stijgt

Door het aanhoudend lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank wordt het steeds moeilijker gemaakt om een ​​aanzienlijk rendement op traditionele beleggingsvormen te genereren. Om deze reden neemt de vraag naar alternatieve investeringsmogelijkheden, zoals diamanten, gestaag toe.

Momenteel is er een toenemende vraag op de diamantmarkt en een afnemend aanbod. Volgens Rapaport zal het aantal stenen blijven dalen omdat er steeds minder aanbod is, terwijl de vraag toeneemt naarmate de wereldbevolking toeneemt en welvarender wordt. Men kan daarom aannemen dat in de toekomst niet alleen de zeer grote diamanten aanzienlijk duurder zullen worden, maar ook de kleinere en minder zeldzame diamanten. Vooral op het gebied van diamanten sieraden (kleinere diamanten met gemiddelde kwaliteit) zal de grote vraag niet meer worden gedekt en zullen de diamantprijzen verder stijgen.

De evolutie van de diamantprijzen in de afgelopen jaren

Verder meer zijn diamanten op de langere termijn een goede en veilige investering. Vooral in tijden van crisis, zoals in 2008, neemt de vraag naar diamanten aanzienlijk toe. Dit is met name het geval wanneer conventionele beleggingsstrategieën zoals de aandelenhandel of risico investeringen riskant worden. Bovendien worden diamanten door de inflatie bescherming als extreem bestendig gezien. De prijsschommelingen zijn ook relatief laag vanwege schaarste en zijn daarom ideaal voor risicospreiding.

 

Toekomstverwachting: Stabiele toename

Terwijl het aanbod van diamanten afneemt, neemt de vraag naar diamanten toe, met name in de sieraden handel. Volgens de meest recente marktberichten, worden de bestaande diamantmijnen uiterlijk in 2018 geleidelijk uitgeput. Nieuwe vindplaatsen, vooral in de meest significant producerende landen als Botswana, Rusland, Australië of Canada, zijn niet inzichtelijk. De verwachting is dat in 2030 de productie van ruwe diamant met 1% tot 2% per jaar zal afnemen. Tegelijkertijd wordt voorspeld dat de vraag naar diamanten tegen 2030 jaarlijks met 3% tot 4% zal toenemen. Van Amerikanen wordt verwacht dat zij de grootste kopers van diamanten sieraden zullen zijn op de internationale markt met ongeveer 35%, op de voet gevolgd door kopers uit China en India.

Diamanten zullen dus ook in de toekomst internationaal als een stabiele investering worden gezien. Ze hebben een ontzettend hoge waarde, zijn klein en makkelijk te transporteren.

Door een tekort aan diamanten maakt het diamanten tot een crisisbestendige investering.

Als u losse diamanten wilt kopen als investering kunt u dat doen bij DIAMONTO uw online sieraden- en diamantspecialist.