Dispersie

27 juni 2018

Dispersie – reflectie in de kleuren van de regenboog

Voor edelstenen wordt de dispersie geacht een optische eigenschap te hebben, zoals ook het geval is bij de regenboog. Edelstenen met een sterke dispersie fonkelen in verschillende kleuren wanneer ze in het licht gedraaid worden. Het bijzondere kenmerk is dat deze kleuren niet aanwezig zijn in de edelsteen; alleen door het invallen van lichtstralen komen deze kleuren tot stand.

Hoe ontstaat dispersie

Rond het tafel facet van de kroon zijn verschillende kleinere facetten (bezel- en ster facetten) gerangschikt die naar beneden gericht zijn op verschillende graden. Deze facetten (en hoeken waarop ze gesneden zijn) zijn vakkundig ontworpen om het witte licht op te breken wanneer het de bodem van de diamant raakt zodat het wordt opgesplitst in spectrale kleuren (bv. rood, blauw of groen). Dit effect, wat lijkt op een spel van kleine kleurflitsen die vanuit de diamant komen wanneer deze gekanteld wordt, is juist de dispersie van de diamant (wordt ook vuur genoemd). Dit kleurspel mag niet verward worden met de natuurlijke kleur van de diamant (normaal gezien wit, maar ook vaak bruin, geel, roze of blauw) die uniform is door de gehele diamant en ook constant is of hij nu gekanteld wordt of niet.