Hoe ontwikkelt zich de prijs van diamant?

10 september 2019
FAQ

Hoe ontwikkelt zich de prijs van diamant?

Recente aanwijzingen en studies over het onderwerp ‘hoe ontwikkelt zich de prijs van diamant’ tonen aan dat de prijs van diamant in de komende decennia verder zal stijgen. Deze verwachte stijging van de prijs wordt voornamelijk tot stand gebracht door gunstige tendensen in vraag en aanbod:

Groeiende vraag in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India & China)

Deze recent ontwikkelde landen worden gekenmerkt door een exploderende economie en welvaart, wat leidt tot het ontstaan en/of de uitbreiding van een nieuwe sociale laag, de middenklasse. De snelgroeiende middenklasse en haar groeiende koopkracht hebben een direct opwaarts effect op de prijzen van diamanten op de wereldmarkt.

Dalend aanbod vanwege beperkte natuurlijke bronnen en uitputting van de mijnbouw capaciteit

De wereldwijde winning van diamanten neemt sterk af in vergelijking met voorgaande jaren. Bovendien nemen de kosten voor de huidige operationele diamantmijnen toe, omdat men gedwongen wordt dieper te graven en te ontginnen. Zelfs al mochten er nieuwe diamantmijnen worden ontdekt, dan zouden ook deze hogere operationele kosten met zich meebrengen. Dit omdat deze nieuwe mijnen zich naar alle waarschijnlijkheid in moeilijk toegankelijke gebieden zullen bevinden.

Samengevat zullen de diamantprijzen waarschijnlijk toenemen met de tijd, als gevolg van de gunstige tendens van vraag en aanbod.