Zijn diamanten geschikt voor korte termijnspeculatie?

10 september 2019
FAQ

Het antwoord hierop is duidelijk, NEE. Diamanten zijn alleen geschikt als investering voor de middellange- en lange termijn. Iedereen die in korte tijd speculatief winst wil maken door snel te kopen en verkopen, is verkeerd bij diamanten.